Статті

ЕТИКА – ДІЄВА СИЛА

Верховна Рада поставила черговий заслон незаконному збагаченню чиновників: 265-ма голосами депутати ухвалили у другому читанні і в цілому законопроект №4420 «Про правила етичної поведінки». Ним на законодавчому рівні визначено єдині керівні норми поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання своїх службових повноважень та порядку притягнення цих осіб до відповідальності за їх порушення.
Суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону є держслужбовці та депутати – від Президента України, Прем'єр-міністра України та Голови Верховної Ради аж до найменшого чиновника у глибокій провінції. Не стали виключенням і судді з прокурорами, військові з міліціонерами та співробітники СБУ. Не забуто і таких важливих у найближчі півроку членів Центральної виборчої комісії. Дія закону поширюється також і на Голову Нацбанку, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і депутатів усіх рівнів.
У випадку, якщо Президент не заветує закон, вже через 30 днів після його опублікування в Україні має настати нове життя: державні службовці усіх рангів уникатимуть демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовуватимуть службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
Далі – більше: незважаючи на особисті інтереси, вони будуть утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо такі рішення чи доручення суперечать законодавству або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, причому правомірність наданих керівництвом доручень оцінюватимуть самостійно. У разі ж отримання таких доручень, чиновник повинен буде негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу державної влади чи місцевого самоврядування, в якому він працює.
Віднині особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не зможуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів та/або інтересів третіх осіб. Ви вражені? Це ще не все.
Особи, уповноважені на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або дарунку (пожертви), незважаючи на особисті інтереси, відразу мають: а) відмовитися від пропозиції; б) за наявності можливості (!), ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; в) залучити свідків і г) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника або спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції. Причому приймати дарунок, щоб використати його у подальшому як доказ, – не можна. Добре хоч, що закон не зобов'язує чиновника особисто затримувати особливо небезпечного «дароносця» чи «подарункопередавача».
Якщо ж раптом чиновник виявив у своєму службовому приміщенні такий «презент», він зобов'язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника, разом з яким вони потім складуть відповідний акт, а виявлений дарунок передадуть відповідним компетентним органам.
Порушення ж людьми, що уособлюють державну владу, правил етичної поведінки, визначених новим законом, тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність з урахуванням особливостей правового статусу таких осіб, визначених Конституцією і законами України. Як би хотілось в усе це вірити!
Складається враження, що ось-ось ми прокинемося у новій країні. Закон чудовий, але його головною вадою є теж саме, що й інших наших законів – їх суворість нівелюється необов'язковістю виконання. Хто не знає, що без «плати за прискорення» у нас банальну довідку з ЖЕКу можна чекати місяцями? Виявляється, що брати «подарунки за сприяння» це не злочин, а всього лише неетична поведінка. Тому, скоріше за все, закон стане просто одним з декоративних елементів законодавства, наявність яких обов'язкова для вступу до Європейського Союзу, куди Україна все ще прагне потрапити.

© 2018 ТОВ "Агромедіа-Про"