Статті

ПРИНЦИП «МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ» У ДОЗВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

З 1 квітня 2010 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ухвалений Верховною Радою України 11 лютого 2010 року. Певні новели стосуються й діяльності агровиробників.
УхваленнЯ Закону «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) є другою спробою законодавця запровадити принцип «мовчазної згоди», за яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання відповідного дозволу, за умови якщо такий суб'єкт подав в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано. 
Схожі за своєю суттю зміни (проте з істотно меншою деталізацією) були внесені до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні» (ухваленим 15 грудня 2009 року).
Одним з основних положень Закону є виключення «підприємств, установ та організацій» з переліку дозвільних органів. У зміненій редакції Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» дозвільними органами визначено виключно органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, які уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.
Закон, на жаль, нічого не зазначає стосовно можливості визнання статусу дозвільного органу за підприємствами, установами та організаціями, яким відповідні функції можуть бути делеговані органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Можливо, законодавець таким чином взагалі виключає можливість того, що функції дозвільних органів можуть бути делеговані…
Законом більш чітко визначено механізм реалізації принципу «мовчазної згоди». Так, у разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. При цьому днем видачі документа дозвільного характеру вважається останній день строку розгляду заяви дозвільним органом, передбаченого законом.
Також Законом врегульовано питання, що раніше виникали стосовно того, якими законами слід керуватися при отриманні ветеринарного свідоцтва та ветеринарної довідки на продукцію тваринного походження: Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» чи вимогами законів України «Про ветеринарну медицину» та «Про безпечність та якість харчових продуктів» (щодо цієї проблеми див. лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 17 травня 2008 року № 4180). Зміненою редакцію Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» передбачено, що видача ветеринарних документів здійснюється відповідно до цього закону з урахуванням особливостей, визначених законами України «Про ветеринарну медицину» та «Про безпечність та якість харчових продуктів».
Закон наділяє Кабінет Міністрів України великим обсягом повноважень щодо реалізації положень Закону. До таких повноважень, зокрема, зараховано:
– встановлення порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів та їх анулювання;
– затвердження розмірів тарифів на проведення дозвільними органами експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, які є підставою для видачі документів дозвільного характеру;
– встановлення переліку певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які можуть здійснюватися на підставі подання декларації, тощо.
Таким чином, позитив від прийняття Закону, спрямованого на вдосконалення існуючого порядку видачі документів дозвільного характеру, більшою мірою залежатиме від положень нормативно-правових актів, що будуть ухвалені Кабінетом Міністрів України на його реалізацію.

© 2018 ТОВ "Агромедіа-Про"