Поштова адреса: 01135.  Київ-135, а/с 79. 
  Контактний телефон:  +38(044)227-93-55
  E-mail: info@agroprofi.com.ua 
             Передплатний індекс: 98990


Книги:

Топ переглядів за місяць:

ДЕНЬ ВИРОБНИКІВ БОБОВИХ, АБО СВЯТО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА У ТЕПЛИКУ
Цьогоріч уже традиційний День поля у фермерському господарстві Олексія Дона в Теплику на...
«НІБУЛОН» ДОЛУЧИВСЯ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Відповідна Декларація про створення Всеукраїнської мережі доброчесності була підписана...
СПЕКА НАС НЕ СПИНИТЬ, АБО ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ, КЛІМАТЕ МІЙ
Дивне цього року літо: то холод, то спека. Та і вчені вперто твердять — клімат планети невпинно...
ШВЕЙЦАРСЬКЕ СЕРЦЕ В ДАРУНОК УКРАЇНІ
Герой України Олексій Вадатурський визнаний достойним послідовником легендарного швейцарця ...
СМУГАСТИЙ РЕЙС
Перше за багато років вантажене сучасне несамохідне судно з кавунами дісталося до столичної...

Наші партнери:

АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАСІННЯ І САДИВНИЙ МАТЕРІАЛ»

На сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 23 листопада 2012 року був опублікований проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі – Проект). У пояснювальній записці до Проекту зазначається, що метою його розробки є удосконалення законодавства у сфері державного регулювання насінництва і розсадництва, а також гармонізація системи сертифікації насіння і садивного матеріалу з вимогами Світової Організації Торгівлі.

Передусім, слід зазначити, що цей законопроект передбачає значні зміни повноважень державних органів у сфері насінництва і розсадництва, зокрема, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної інспекції сільського господарства і Кабінету Міністрів України.

Міністерство аграрної політики та продовольства (далі – Міністерство) передало Кабінету Міністрів України повноваження організації і координації діяльності органів державного контролю у сфері насінництва і розсадництва, а також повноваження визначати порядок видачі дозволів для ввезення насіння і садивного матеріалу на територію України.

Слід зазначити, що раніше ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених в Реєстр сортів рослин України і/або в Реєстр сортів рослин Організації економічного співробітництва і розвитку, відбувалося на підставі спеціального рішення, що було передбачено п. 127 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, встановленого Законом України від 19.05.2011 № 3392 – VI. Зміни, передбачені проектом, обумовлюють таке ввезення на підставі дозволу, який видається Державною інспекцією сільського господарства (далі – Інспекція). В той же час, законопроект не передбачає внесення змін до Закону «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», що призводить до невизначеності правового регулювання.

Також Міністерство було позбавлене повноваження визначати базових розсадників (суб'єктів розсадництва, які мають право займатися отриманням і розмноженням садивного матеріалу багаторічних рослин категорій «початковий» і «базовий»). Ця функція була передана Інспекції.

У свою чергу, Міністерство дістало можливість затверджувати проектно-кошторисну документацію на створення і зрошування багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплодних, малопоширених культур, винограду і хмелю. Відповідно до проекту, до повноважень Міністерства також відноситиметься забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері лікарського розсадництва, що не передбачено чинною редакцією закону. На даний момент лікарське насінництво і розсадництво не регулюється жодним нормативно-правовим актом України, тому законодавче визначення органу, відповідального в цій сфері, є позитивною тенденцією.

Вказаним законопроектом значно змінюється правовий статус Інспекції. У пояснювальній записці до Проекту вказується, що надання одному і тому ж центральному органу виконавчої влади повноважень щодо виконання як інспекційних функцій, так і проведення сертифікації з питань, які інспектуються, є некоректним. Відповідно, проект передбачає, що право проведення експертизи і сертифікації якості насіння і садивного матеріалу переходить від Інспекції до так званих уповноважених установ, які створюються Інспекцією, а також інших установ. Проте усі їх рішення, відповідно до законопроекту, повинні затверджуватися рішеннями самої Інспекції. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що ці установи все одно будуть підконтрольні і підзвітні Інспекції, а отже, мета, з якою вони створювалися, в даному випадку не досягається. На наш погляд, доцільнішим було б створення дійсно незалежних органів для проведення подібних експертиз і сертифікації.

Законопроектом також був скасований максимальний термін прийняття Інспекцією рішення щодо внесення або відмови у внесенні заявника до Реєстру виробників за результатами атестації. Таким чином Інспекція дістала можливість процесуального зловживання правом. У разі ухвалення цього законопроекту Інспекція зможе затримувати внесення до реєстру виробників на невизначений термін.

Слід зазначити, що відповідно до норм чинного закону відмова у внесенні до реєстру виробників спричиняє за собою заборону виробництва насіння і садивного матеріалу, що може істотно вплинути на ринок. Проте законопроект не обмежує коло виробників тільки суб'єктами насінництва й розсадництва. Він дозволяє виробництво і іншим особам за наявності у них сертифікату на таку продукцію.

Наступною зміною, яка може мати вплив на правовий стан суб'єктів насінництва і розсадництва, є створення інституту саморегульованих організацій – неприбуткових об'єднань суб'єктів насінництва і розсадництва, селекціонерів і учасників ринку насіння і садивного матеріалу, які створюються з метою представництва і захисту інтересів своїх учасників.

Слід зазначити, що до обов'язків суб'єктів насінництва і розсадництва в зв'язку з цим додалася вимога про здійснення професійної діяльності тільки за умови членства в цих організаціях. З цією метою законопроект закріплює можливість окремих об'єднань отримувати статус саморегульованих організацій за умови відповідності певним критеріям і виключно в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Торкнулися зміни і порядку проведення арбітражного визначення якості садивного матеріалу – відповідно до норм законопроекту воно дозволяється не лише в лабораторіях Інспекції, але і в інших акредитованих лабораторіях. Така зміна за умови ефективної реалізації може посприяти більш незалежній і справедливій оцінці якості продукції. Проте механізм акредитації лабораторій в проекті закону не розкритий. Відсутні і будь-які норми відсилання на акти інших органів влади. Таким чином, реалізація цієї норми, виходячи тільки з тексту законопроекту, є сумнівною.

На закінчення можна зробити висновок, що ухвалення вказаного законопроекту не сприятиме рішенню проблем і досягненню цілей, з якими він створювався, оскільки зміни, які в нім містяться, переважно приведуть лише до перерозподілу повноважень органів державної влади. Механізми реалізації пропонованих норм в проекті не вказуються, що, безперечно, приведе до неузгодженості дій державного апарату, а інші зміни є незначними і не впливають на правове регулювання галузі.

Стати Агропрофі просто! Лише за кілька кліків!

Події:

Ціни на зернові: