Статті

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ 1,756 СУПЕРЕЧИТЬ ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ

З 1 січня 2012 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» від 31 жовтня 2011 року №1185, що опублікована 24.11.2011 у газеті «Урядовий кур'єр» (далі – «Постанова №1185»).
Постановою №1185 вводиться наступна норма: «Для врахування змін у рентному доході, який створюється при виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації), застосовується коефіцієнт 1,756».
Іншими словами, суму податку на землі сільськогосподарського призначення збільшено з врахуванням зазначеного коефіцієнту (1,756). Щодо інших земель (промисловості та ін.) жодних коефіцієнтів не запроваджується.
З наведеного вище тексту Постанови №1185 слідує, що нововведення обумовлене тим, що відбулося зростання рентного доходу у власників чи користувачів земельних ділянок.
Разом з тим, законодавство України містить визначення рентного доходу – рентний дохід (земельна рента) – дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. Рентний дохід розраховується як різниця між очікуваним валовим доходом від реалізації продукції, отримуваної на земельній ділянці, та виробничими витратами і прибутком виробника. Визначення такого змісту міститься у Законі України «Про оцінку земель», у Постанові Кабінету міністрів України від 11 жовтня 2002 р. №1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» та у Постанові КМУ «Про затвердження Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна» від 28.10.2004 №1442. Математична формула обчислення рентного доходу міститься у п. 2.1.1. Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, яка затверджена наказом Держкомзему від 27 січня 2006 р. №18/15/21/11.
Отже, зміна рентного доходу має обґрунтовуватися розрахунками згідно формули, яка чітко визначена законодавством України.
Крім того, порядок індексації нормативної грошової оцінки землі визначається п.289.2 Податкового кодексу України (ПК України), який містить іншу математичну формулу індексації та вказує єдину підставу для цього – збільшення індексу грошової оцінки споживчих цін. Додаткових підстав індексації, у тому числі збільшення доходів від земельних ділянок, у цій статті, як і у інших законах України, не зазначається.

На виконання п. 289.2 ПК України Держземагенство України видало лист від 12.01.12 №355/22/6-12, яким проінформувало про встановлення коефіцієнту за станом на 01.01.12, навівши відповідні розрахунки. Названий лист у зв'язку з прийняттям Постанови №1185 не скасовано і не відкликано.
Вважаємо, що наведене вище дає підстави для таких висновків:

1 Постанова №1185 суперечить визначеному законодавством порядку обчислення рентного доходу, а саме: Закону України «Про оцінку земель», Постанові КМ України від 11 жовтня 2002 р. №1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» та Постанові КМУ «Про затвердження Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна» від 28.10.2004 №1442, а також виданим на їх виконання Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, яка затверджена наказом Держкомзему від 27 січня 2006 р. №18/15/21/11.

2 Постанова №1185 порушує положення п. 289.2 Податкового Кодексу України щодо порядку індексації нормативно-грошової оцінки землі, оскільки Постанова №1185 не базується на формулі, що зазначена у цьому пункті.

3 Постанова №1185 суперечить ст. 24 Конституції України, оскільки ставить у дискримінаційне положення власників сільгоспугідь порівняно з власниками земель інших категорій (промисловості, енергетики тощо), для яких жодних нових коефіцієнтів не запроваджується.

4 Постанова №1185 суперечить ст. 57 Конституції України, відповідно до якої кожному гарантується право знати свої права та обов'язки. Ця ж стаття зазначає, що нормативно-правові акти, що не доведені до відома у порядку встановленому законом, є недійсними. Пунктом 4.1.9. ПК України встановлено, що введення в дію змін щодо будь-яких елементів податку здійснюється не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду (принцип стабільності податкового законодавства). У порушення такої вимоги Постанова №1185 була публікована за місяць і шість днів до її фактичного введення.

5 Постанова №1185 суперечить вимогам ст. 92 Конституції України та п. 4.1.10., п.7.1. ПК України, відповідно до яких виключно законами України встановлюються податки та збори, усі обов'язкові елементи податків, у тому числі ставки податку.

6 Постанова №1185 суперечить ст. 19 Конституції Україні, відповідно до якої державні органи повинні діяти виключно в межах своїх повноважень, тобто відповідно до принципу «дозволено тільки те, що дозволено». Разом із тим, жодним нормативним актом не передбачено запровадження коефіцієнту до показників нормативної грошової оцінки ріллі.

У зв'язку з вищенаведеним, вважаємо, що наявні достатні підстави для ініціювання змін до законодавства для усунення існуючих суперечностей.

Підготовлено юристами Правничої Фірми «Софія»
 

© 2018 ТОВ "Агромедіа-Про"