Статті

І ХУДОБА СИТА, І КОШТИ ЦІЛІ

ImageТакого результату можна досягти пізньої осені, якщо одразу по збиранню врожаю озимих та ярих культур на зерно посіяти кормові культури - однорічні капустяні (раніше - хрестоцвіті), - які мають короткий період вегетації. Відтак, за ринкових умов, можна отримати одразу три результати - забезпечити повноцінну годівлю худоби і птиці у осінній період, більш інтенсивно (ефективно) використати ріллю і покращити структуру ґрунту.
При пожнивній сівбі, за даними Інституту кормів НААН України, капустяні культури завдяки низькому вмісту клітковини мають високу поживність корму. За поживністю 1 кг сухої речовини відповідає 1-1,1 кормової одиниці, що на 20-30% більше, ніж у бобових та злакових культур. Ці культури високобілкові й містять у сухій речовині 16-24% протеїну з вмістом перетравного протеїну в одній кормовій одиниці близько 170-200 г в одновидових посівах та в сумішах 140-150 г. Тому зелену масу можна згодовувати всім видам тварин і птиці навіть після осінніх приморозків 4-5°С, тобто у жовтні-листопаді.
В умовах Степу, на Поліссі та в Лісостепу в основному висівають холодостійкі культури та їх суміші зі злаковими. Найбільш перспективними капустяними культурами, за висновками експертів, є гірчиця біла і редька олійна. Фахівці рекомендують найбільш поширені та придатні для вирощування зареєстровані сорти: гірчиці білої - Кароліна (Інститут кормів НААН України) і редьки олійної - Райдуга та Либідь (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України ).
Для одержання сталих урожаїв основною умовою є ретельна підготовка ґрунту у стислі терміни. Обробіток слід проводити одразу після збирання попередника, щоб зберегти вологу. Краще за все це робити комбінованими агрегатами (АГ-2,4,АКГ-6, АПБ-6, РВК-3,6, "Європак" та ін.), які поєднують декілька ґрунтообробних операцій і у такий спосіб зменшують витрати пального у 1,5-2 рази порівняно з оранкою. При цьому також скорочуються строки виконання робіт, відтак зводиться до мінімуму пересихання верхнього шару ґрунту і насіння лягає у вологу землю. Якщо ж вищезгаданих технічних засобів немає, то проводять дискування на глибину 10-12 см з послідуючою культивацією та передпосівним і післяпосівним прикочуванням ґрунту.
Урожайності кормових культур буде більшою, якщо під пожнивні посіви після збирання попередника внести мінеральні добрива із розрахунку N45-60P45K45-60 або азоту К45-60.
Важливими є також строки сівби. Її слід проводити у перший декаді серпня, але не пізніше 15 серпня, щоб насіння лягло у вологий грунт, тоді рослини формують гарну кореневу систему і краще переносять посуху та менше пошкоджуються шкідниками. Запізнення із сівбою на 7-8 днів призводить до зниження урожайності на 20-30%.
Для посіву використовують відкаліброване, чисте від бур'янів насіння. В одновидових посівах редька олійна та гірчиця біла висіваються з нормою висіву, відповідно, 2,0-2,5 млн шт./га та 2,5-3,0 млн шт./га схожих насінин. Норми висіву культур в суміші становлять: вівса 2,5-3,0 млн, гірчиці білої та редьки олійної 1,2-1,5 млн шт./га схожих насінин, або 50-70% від повної норми висіву кожного компоненту в одновидових посівах. Суміші висівають зерно-трав'яними сівалками суцільним рядковим способом на глибину 5-6 см, а капустяні - на 2-3 см.
Скорочення світлового дня та зниження середньодобової температури повітря дещо впливають на висоту рослин та чисту продуктивність фотосинтезу, але за рахунок зниження темпів росту та більш високої облистяності (50-60%) помітно підвищується площа листової поверхні. Тому при літніх посівах, особливо капустяні культури, в умовах короткого дня формують міцну листостеблову масу. В осінній період вона протягом довгого періоду придатна для згодовування, оскільки продовжує цвісти навіть при зниженні температури до 5°С, без утворення стручків. n

© 2018 ТОВ "Агромедіа-Про"