Статті

МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ МІЖ ВЛАДОЮ І ЦУРОВИКАМИ

21 березня, крім політичної частини Угоди про Асоціацію з ЄС було підписано ще один, можливо, доленосний для України документ – Меморандум порозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Національною асоціацією цукровиків України «Укрцукор».

Від Мінагрополітики документ підписав міністр Ігор Швайка, з боку НАЦУ: голова Ради – Григорій Загородній і голова правління – Микола Ярчук. Документ діятиме впродовж 2013/2014 та 2014/2015 МР.

Підписанню передувала зустріч міністра з представниками цукрової галузі. Тож учасники Меморандуму домовилися про підтримку стабільності, у тому числі і цінової, на внутрішньому ринку цукру, про забезпечення продовольчої безпеки держави та створення сприятливих умов для ефективної діяльності всіх учасників ринку цукру. Виходячи з тексту документу, Мінагрополітики зобов'язується: забезпечити надання законодавчої, нормативної та наукової підтримки роботі бурякоцукрової галузі, зокрема, сприятиме ухваленню Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (щодо виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок)» та інших законодавчих актів; сприяти забезпеченню площ посіву цукрових буряків 2014 року у розмірах, достатніх для виробництва бурякового цукру квоти «А»; забезпечувати згідно з законодавством розподіл між суб'єктами господарювання обсягів виробництва та поставки цукру квоти «А» з цукрових буряків на внутрішній ринок; здійснювати фінансові та товарні інтервенції бурякового цукру вітчизняного виробництва для забезпечення стабільної цінової ситуації на внутрішньому ринку. Також міністерство зобов'язане сприяти дерегуляції та законодавчому забезпеченню у сфері організації виробництва біоетанолу на цукрових заводах.

 

МЕМОРАНДУМ ПОРОЗУМІННЯ

між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Національною асоціацією цукровиків України

м.Київ                                                                21 березня 2014 року

Міністерство аграрної політики та продовольства України і Національна асоціація цукровиків України, усвідомлюючи необхідність підтримки стабільності на внутрішньому ринку цукру, забезпечення продовольчої безпеки держави та створення сприятливих умов для ефективної діяльності усіх учасників ринку цукру, керуючись основними принципами партнерства бізнесу та влади, на 2013/2014 та 2014/2015 маркетингові періоди домовились про наступне:

Міністерство аграрної політики та продовольства України бере на себе такі зобов'язання:

•       забезпечити надання законодавчої, нормативної та наукової підтримки роботи бурякоцукрової галузі, зокрема, сприяти прискоренню прийняття Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру (щодо виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок) та інших законодавчих актів;

•       сприяти забезпеченню площ посіву цукрових буряків у 2014 році у розмірах, достатніх для виробництва бурякового цукру квоти "А";

•       забезпечувати згідно з законодавством розподіл між суб'єктами господарювання обсягів виробництва та поставки цукру квоти "А" з цукрових буряків на внутрішній ринок;

•       здійснювати підготовку та ініціювати прийняття урядових рішень щодо регулювання ринку цукру, розгляду питань, пов'язаних з роботою та розвитком цукрової галузі, формуванню державної політики у бурякоцукровому комплексі, у тому числі експортно-імпортних поставок, з обов'язковою участю Національної асоціації цукровиків України;

•       спільно з Національною асоціацією цукровиків України здійснювати моніторинг оптово-відпускних цін на цукор у його виробників, складання попереднього балансу попиту і пропозиції цукру, аналізу виконання квоти "А" її виробниками, проведення технологічного та технічного обстеження цукрових заводів в рамках законодавства;

•       сприяти захисту внутрішнього ринку від імпорту цукру та здійснювати заходи, направлені на регулювання використання цукрозамінників для виробництва харчових продуктів та споживання населенням;

•       сприяти пошуку та освоєнню зовнішніх ринків збуту цукру;

•       ініціювати питання про збільшення квоти на поставку українського бурякового цукру у режимі вільної торгівлі з Європейським Союзом з 20 тис. тонн до 270 тис. тонн;

•       здійснювати фінансові та товарні інтервенції бурякового цукру вітчизняного виробництва з метою забезпечення стабільної цінової ситуації на внутрішньому ринку, як це передбачено законодавством;

•       сприяти дерегуляції та законодавчому забезпеченню у сфері організації виробництва біоетанолу на цукрових заводах.

Національна асоціація цукровиків України бере на себе такі зобов'язання:

•       розробляти пропозиції та ініціювати заходи, спрямовані на розвиток бурякоцукрової галузі, брати участь у підготовці проектів законодавчих, нормативно-правових та нормативно-технічних актів;

•       виконувати в повному обсязі функції щодо моніторингу оптово-відпускних цін на цукор у його виробників, складання попереднього балансу попиту і пропозиції цукру, аналізу виконання квоти "А" її виробниками, технологічного та технічного обстеження цукрових заводів в рамках чинного законодавства;

•       координувати роботу цукрових заводів щодо впровадження прогресивних технологій підвищення якості продукції, економії енергоресурсів та виробництва нових видів продукції;

•       здійснювати аналіз та узагальнення інформації щодо виробництва цукру квоти "А", його реалізації та наявних залишків по якісних показниках;

•       забезпечувати надання пропозицій Конкурсній комісії з визначення на конкурсних засадах обсягів виробництва цукру квоти "А" цукровими заводами;

•       не допускати необгрунтованого перевищення оптових цін на цукор над фактичними витратами на його виробництво;

•       цукровий завод - учасник асоціації - виконувати рекомендації Технічної комісії з проведення огляду та обстеження цукрових заводів - виробників цукру квоти "А";

•       цукровий завод - учасник асоціації - забезпечувати у відповідності з вимогами ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 виробництво бурякового цукру та його стабільну поставку на внутрішній ринок у 2014/2015 маркетинговому році в обсягах наданої квоти "А";

•       цукровий  завод - учасник Асоціації -  надавати у  повному обсязі   інформацію   щодо   виробництва   цукру   квоти   "А",   його реалізації    та    наявних    залишків    по    якісних    показниках    для. узагальнення  та  розробки   пропозицій  з  урахуванням   наповнення внутрішнього ринку цукром для інформування керівництва держави.

Учасники цього Меморандуму дійшли згоди, що за невиконання зобов'язань щодо виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") цукровому заводу Конкурсною комісією з визначення на конкурсних засадах обсягів виробництва цукру квоти "А" цукровими заводами на наступний маркетинговий рік може бути зменшено обсяг квоти "А" на подвійний розмір невиконаного обсягу.

На   підтвердження   зазначених    положень    цей    Меморандум підписали уповноважені особи:


від Міністерства аграрної політики та продовольства України:

Міністр аграрної політики та продовольства України

І.О. Швайка

від Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор":

Голова Ради НАЦУ "Укрцукор"

Г.Д. Загородній

Голова правління НАЦУ "Укрцукор"

М.М. Ярчук


© 2018 ТОВ "Агромедіа-Про"