Статті

ІНЖЕНЕРИ – ОСОБЛИВА КАСТА

Слово інженер пішло від французького ingenieur, запозиченого з латини (ingenium – здатність, винахідливість). Тоді інженерами називали людей, які керували воєнними машинами; у російському війську їх називали розмислами (прямий переклад з латини). Від XVI століття так почали іменувати і представників цивільних професій, переважно будівничих.

Сучасні інженери – це технічні спеціалісти високого рівня, які розробляють нові й удосконалюють існуючі технічні рішення. Саме таких майбутніх спеціалістів для аграрної галузі 1 вересня урочисто посвячували в студенти у Навчально-науковому технічному інституті – структурному підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП).

Дмитро МЕЛЬНИЧУК та Ігор КУТОВИЙ під час передачі трактора John Deere 7130Ще одне визначення для інженерів дали на урочистостях: справжній інженер – це фахівець, який завдяки своїй освіті і допитливому розуму може досягти успіху у будь-якій галузі. На підтвердження тому саме такі справжні інженери – випускники колишнього факультету механізації сільського господарства, а нині – технічного інституту – прийшли привітати першокурсників: Станіслав Ніколаєнко – міністр освіти і науки (2005-2007 рр.), Олександр Мороз – спікер ВРУ (1994-1998 і 2006-2007 рр.), Володимир Кравчук – директор УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого. Свої вітання до Дня знань співробітникам інституту і студентам передали Леонід Козаченко – голова Ради підприємців при КМУ; Анатолій Пачевський – Герой України, голова ПП «Радівське»; Олександр Григорович – директор Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Мінагрополітики України та Володимир Саченко заступник міністра промислової політики України (2008-2011 рр.).

Як розповів директор інституту, д-р техн. наук, професор Валерій Дубровін, цьогоріч на перший курс університету поступило 227 осіб, продовжити навчання і здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» вирішили 194 студенти, що значно більше, ніж минулого року. До послуг майбутніх інженерів в інституті діє два факультети. На факультеті конструювання та дизайну машин і систем природокористування, очолюваному канд. техн. наук, доцентом Олегом Марусом, бакалаври навчаються за напрямом підготовки «Машинобудування». Магістрів же готують за спеціальностями «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» та «Обладнання лісового комплексу».

Факультет інженерії агробіосистем під керівництвом канд. техн. наук, доцента Івана Роговського здійснює підготовку бакалаврів за напрямами «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «Транспортні технології», «Будівництво». Магістри отримують підготовку за спеціальностями «Механізація сільського господарства», «Організація перевезень і управління на транспорті», «Організація і регулювання дорожнього руху». Також при інституті працює 12 кафедр,  усього ж у підготовці інженерів беруть участь 43 кафедри з 9 навчально-наукових інститутів НУБіП України.

Навчально-науковий технічний інститут (ННТІ) готує як практиків, так і науковців-дослідників. За бажанням після отримання ОКР «магістр», інженер може продовжити навчання в аспірантурі, активно працює спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій. Щорічно тут отримують ступінь кандидата технічних наук не менше 5 осіб, а в середньому двоє захищають докторський ступінь.

Колектив ННТІ НУБіП, а також його колишні випускники вітають першокурсників. Слово має директор інституту Валерій ДУБРОВІН Науково-педагогічний персонал ННТІ НУБіП України  активно займається науково-дослідною роботою. В його структурі з  2001 року функціонує Науково-дослідний інститут техніки і технологій. Нині його очолює д-р техн. наук, професор Геннадій Голуб.

У складі НДІ техніки і технологій працюють три проблемні науково-дослідні лабораторії – точного землеробства, технологій виробництва та використання біопалив, а також технічних та біоенергетичних систем природокористування. Основний напрямок їх діяльності – це розробка механізованих технологій, технологічних процесів та засобів механізації для конкурентоспроможного екологічно безпечного виробництва органічної сільськогосподарської продукції, розвитку альтернативної енергетики у агропромисловій галузі тощо.

Щодо останнього, то як структурний підрозділ НУБіП України, ННТІ має спеціалізовані навчально-наукові лабораторії, де створюють сучасні технології отримання біодизелю, паливних гранул, брикетів та інших біологічних видів палива на базі обладнання вітчизняних підприємств. Це дозволило в останні роки розробити, гармонізувати з нормативними документами ЄС та ввести в дію 20 ДСТУ, які стосуються біопалив. За останні два роки науковці ННТІ отримали 185 патентів України на винаходи, 17 науково-технічних розробок інституту впроваджено у виробництво, опубліковано 658 наукових праць. Є серед наукових результатів й такі, що отримали високе визнання в державі. У 2011-2012 роках працівники ННТІ Валерій Дубровін, Валентин Мироненко та Олександр Броварець удостоєні Державних премій України в галузі науки і техніки.

В університеті, й зокрема в ННТІ, значну увагу приділяють інноваційній діяльності.

Навчальну й виробничу практику студенти інституту проходять у кількох навчально-дослідних господарствах, що розташовані поблизу Києва. Майбутній інженер навчається на сучасній матеріально-технічній базі, яка сконцентрована в Українському навчально-науково-інноваційному центрі новітньої техніки і технологій, що структурно входить до складу технічного інституту. Тут студенти на практиці освоюють машини і обладнання  вітчизняних та зарубіжних виробників: «Червона Зірка», «ТАН», «Агромаш», «Клен», Гомельсільмаш, CLAAS, CASE та інших.

Останнім вагомим поповненням матеріально-технічної бази університету став трактор John Deere 7130, що його на День знань – 2013 презентував генеральний директор компанії «Джон Дір Україна» Ігор Кутовий. За словами Валерія Дубровіна, це результат творчої співпраці НУБіП України з американською компанією, яка розпочалась з угоди про наміри на Міжнародному інвестиційному форумі в університеті 2011 року, продовжилась стажуванням фахівців ННТІ в навчальному центрі  у Москві у 2012 р., а сьогодні  подарований трактор John Deere 7130 зробив почесне коло доріжкою стадіону на святкуванні Дня Знань в університеті. Далі мова йде про створення відповідного навчального центру і виставки в НУБіП України, де студенти могли б безпосередньо ознайомитись з новітніми технологіями і технікою, в тому числі і завдяки технічному оснащенню і взаємодії з компанією John Deere.

Науково-педагогічні працівники й студенти ННТІ з упевненістю дивляться в прийдешнє, бо перспективи майбутніх інженерів продумані, окреслені й схвалені усім колективом інституту, ректоратом, вченою радою і ректором університету академіком Дмитром Мельничуком, який передав ключі від нового трактора майбутньому магістру інженерних справ Івану Білецькому. Все буде добре, коли сили об'єднуються для добрих діянь!

Павло Мороз

 

© 2018 ТОВ "Агромедіа-Про"